Anunț public – solicitare obținere aviz de mediu

ORAȘUL PÂNCOTA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Orașului Pâncota, UP I Pădurea Orașului Pâncota, județul Arad” amplasat pe UAT Târnova, jud. Arad. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul – A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, mun. Arad din data 11.04.2024 între orele 9 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anunțului, la A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, mun. Arad, e-mail: office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.

detalii…

Anunț public – solicitare de obținere a avizului de mediu

ORAȘUL PÂNCOTA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Orașului Pâncota, UP I Pădurea Orașului Pâncota, județul Arad” amplasat pe UAT Târnova, jud. Arad. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul – A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, mun. Arad din data 08.04.2024 între orele 9 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anunțului, la A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, mun. Arad, e-mail: office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.

detalii…

Anunț referitor la gripa aviară

Nr. 9566/ 25.11.2022

ANUNȚ

Primăria Orașului Pâncota aduce la cunoștința cetățenilor următoarele :

Având în vedere faptul că au fost confirmate focare de influență aviară în proximitatea graniței cu România și a numărului mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă pe teritoriul U.E., vă prezentăm măsurile de biosecuritate care trebuie aplicate la nivelul gospodăriilor populației, la nivelul riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează:

 separarea în cadrul gospodăriei, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice

 Se va evita creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute obligatoriu în spații de cazare special amenajate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

 Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

 Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, accesul limitându-se la o singură persoană;

 Se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere;

 Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferite în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau amenajarea unui dezinfector pentru încălțăminte;

 Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii și păsările domestice, în special rațele și gâștele. Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

 O atenție deosebită se va acorda instituțiilor sau unităților care dețin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice;

 Se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamente folosite la vânătoare cât și în cele comerciale care nu dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații de tip A.

BIROUL AGRICOL

 

detalii…

În atenția persoanelor fizice și juridice  din Pâncota și Măderat

care utilizează bazin vidanjabil / fosă septică!

Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 714 / 2022, persoanele fizice și juridice, proprietari ai imobilelor conectate la un sistem individual de colectare și epurare a apelor uzate (bazin vidanjabil / fosă septică) au obligația de a se înscrie în:

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Pâncota,

Termenele pentru înregistrare sunt:

Pentru Bazine vidanjabile / Fose septice

existente: până la data de 25.11.2022

noi – în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Neînregistrarea persoanele fizice și juridice care dețin un sistem individual de colectare și epurare a apelor uzate (bazin vidajabil/fosă septică) în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Pâncota, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Formularul ”Declarația privind luarea în evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate” se găsește:

* la sediul Primăriei Pâncota, str. T.Vladimirescu nr. 69, de luni până vineri în intervalul orar 08:00 – 12:00, la Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protecția Mediului și Achiziții Publice.

* pe site ul Primăriei Oraș Pâncota: primariapancota.ro

 

detalii…

ANUNȚ – posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor de către autorități ale administrației publice locale, la Avocatul Poporului

Urmare adresei nr. 6366/ IX – 16 din 30.08.2022, vă aducem la cunoștință despre posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor de către autorități ale administrației publice locale, la Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Timișoara, în datele 05.09.2022 și 03.10.2022 intre orele 10.00- 14.00, la sediul Direcției de Venituri a Municipiului Arad,str. Mucius Scaevola, nr. 9- 11.

Audiențele se vor susține în paralel și la sediul Biroului Teritorial Timișoara al Avocatului Poporului din Timișoara, b-dul Republicii, nr.12, zilnic între ore 9.00- 16.00.

Pentru programări în audiență și informații suplimentare, persoanele interesate pot suna la nr. de telefon 0256/220321 sau scrie pe adresa de email avptimis@avp.ro.

Primar, 

Pocrișer Dan-Ștefan

Modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public pentru oraşul Pâncota, judeţul Arad

 

Scurtă descriere a proiectului

Modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public pentru oraşul Pâncota, judeţul Arad

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pâncota

Cod SMIS: 126652

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională – Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea C – Iluminat public

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al orașului Pâncota.

detalii…

Punctele pentru autorecenzarea asistată

Program de lucru: zilnic, între 10.00-21.00 din care

  • 10.00-18.00  birou
  • 18.00-21.00 muncă de teren

Locatii:

Primaria str.Tudor Vladimirescu nr.69 Pancota

Camin Cultural Maderat Maderat nr.415

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Primăria Orașului Pâncota aduce la cunoștință cetățenilor următoarele:

ATENȚIE!!!

MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND REGIMUL DEȘEURILOR

În 26 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Ordonanța de Urgență nr.92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, ordonanță care abrogă dispozițiile Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, ordonanță care abrogă dispozițiile Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor și a Hotărârii Guvernului nr.235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.

Această ordonanță aduce modificări substanțiale în care ceea ce privește sancționarea persoanelor care nu respectă regimul deșeurilor și abandonează deșeuri ilegal pe terenurile din împrejurimile localității.

detalii…

INFORMARE – COVID-19

DESCARCĂ DOCUMENTUL ÎN FORMAT PDF

NR.2894/30.04.2020

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR ORAȘULUI PÂNCOTA ȘI A LOCALITĂȚII MĂDERAT

Având în vedere contextul epidemiologic și evoluția cazurilor Covid-19 pozitive, la recomandarea Direcției de Sănătate Publică, se impune păstrarea și verificarea respectării în mod corespunzător a tuturor interdicțiilor și restricțiilor stabilite prin ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență de către organele abilitate și de către administrația publică locală la nivelul județului Arad, accentuând următoarele măsuri:

detalii…

Informare privind GDRP

Pentru consultarea Regulamentului 679/2016, vă rugăm să vizitați site-ul Autorității de resort, făcând click aici

Anunț dezbaterea publică a bugetului pe anul 2016

Nr.9103/29.12.2015

ANUNȚ

DEZBATERE PUBLICĂ

a Proiectului de Buget al oraşului Pîncota, pe anul 2016

Primarul oraşului Pîncota, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduce la cunoştinţă publică Proiectul bugetului oraşului Pîncota pe anul 2016.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul Bugetului oraşului Pîncota, pe anul 2016 pot fi depuse în scris Ia sediul Primăriei oraşului Pîncota – Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, pot fi transmise prin fax la numărul 0257/468679, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primariapancota@artelecom.net, pană în data de 20.01.2015, iar în data de 21.01.2015, orele 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului local Pîncota, va avea loc o întâlnire în care se va dezbate public proiectul de buget.

Proiectul de buget poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei oraşului Pîncota, din str.T.VIadimirescu nr.89, jud. Arad şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Primăriei oraşului Pîncota.

 

PRIMAR,

ec. RETTER IOSIF

Anunţ intenţie realizare PUZ şi RLU, investitor privat SC Universal Premium Aqua SA

Primarul orasului Pincota – jud. Arad, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre intentia realizarii unui PUZ si RLU de catre investitorul privat S.C. UNIVERSAL PREMIUM AQUA S.A., proprietar al terenului in suprafata de 23.600mp, situat pe teritoriul administrativ al orasului Pincota, extravilanul localitatii, identificat prin CF nr.3026665, respectiv CF nr. 302666 – Pîncota.

Initiatorul are pe terenul sau un put forat activ de mare adancime de apa plata, pe care doreste sa o imbutelieze. In acest sens vrea sa construiasca o hala de productie industriala (industrie nepoluanta), depozite si servicii aferente.

Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 17.08.2015, ora 10:00 la sediul Primariei Pincota.

Cei interesati vor trimite la Primaria Pincota observatii, comentarii sau semnalari cu privire la intentia de elaborare PUZ in termen de 10 zile calendaristice, iar raspunsurile la acestea se vor posta pe site-ul primariei.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului:

  • dl. Morar Ovidiu, responsabil cu urbanismul – tel. 0257- 466 301

Primar,

Retter Iosif

se posteaza pe site-ul primariei

se afiseaza la sediul primariei

se publica in mass-media

se transmite vecinilor

Bine ati venit pe pagina oficiala a Oraşului Pâncota!

Vă mulţumim că ne-aţi trecut pragul (digital) şi vă dorim o vizită cât mai plăcută pe site-ul nostru. 

Suntem încântaţi să vă avem ca oaspeţi. Aşteptăm cu interes sugestiile, recomandările şi, ce de nu, criticile Dvs.(de preferinţă constructive) pentru a putea face din primariapancota.ro un portal de top în rândul site-urilor din administraţia publică din România.

 Oraşul Pâncota – Judetul Arad – România

Sari la conținut