Anunț dezbaterea publică a bugetului pe anul 2016

Nr.9103/29.12.2015

ANUNȚ

DEZBATERE PUBLICĂ

a Proiectului de Buget al oraşului Pîncota, pe anul 2016

Primarul oraşului Pîncota, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduce la cunoştinţă publică Proiectul bugetului oraşului Pîncota pe anul 2016.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul Bugetului oraşului Pîncota, pe anul 2016 pot fi depuse în scris Ia sediul Primăriei oraşului Pîncota – Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, pot fi transmise prin fax la numărul 0257/468679, sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primariapancota@artelecom.net, pană în data de 20.01.2015, iar în data de 21.01.2015, orele 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului local Pîncota, va avea loc o întâlnire în care se va dezbate public proiectul de buget.

Proiectul de buget poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei oraşului Pîncota, din str.T.VIadimirescu nr.89, jud. Arad şi se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Primăriei oraşului Pîncota.

 

PRIMAR,

ec. RETTER IOSIF

Sari la conținut