Anunț public – solicitare obținere aviz de mediu

ORAȘUL PÂNCOTA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Orașului Pâncota, UP I Pădurea Orașului Pâncota, județul Arad” amplasat pe UAT Târnova, jud. Arad. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul – A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, mun. Arad din data 11.04.2024 între orele 9 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anunțului, la A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, mun. Arad, e-mail: office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.

detalii…

Anunț public – solicitare de obținere a avizului de mediu

ORAȘUL PÂNCOTA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Orașului Pâncota, UP I Pădurea Orașului Pâncota, județul Arad” amplasat pe UAT Târnova, jud. Arad. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul – A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, mun. Arad din data 08.04.2024 între orele 9 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anunțului, la A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, mun. Arad, e-mail: office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.

detalii…

Anunț – înscriere în audiență la Avocatul Poporului

Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităților administrației publice sau  prin actele administrative ale regiilor autonome.

Audiențele se acordă de personalul de specialitate, la

Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Timișoara

B-dul Revoluției 1989 nr.17 (clădirea Consiliului Județean Timiș),

municipiul Timișoara, jud.Timiş, Tel./fax: 0256.220.321,

sau pe adresa de email avptimis@avp.ro

detalii…

Anunț prinvind decizia APM Arad în etapa de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – “Extindere reţea de canalizare în oraşul Pâncota şi înfiinţare reţea de canalizare în sat Măderat, jud. Arad”,

ORAŞ PÂNCOTA, titular al proiectului “Extindere reţea de canalizare în oraşul Pâncota şi înfiinţare reţea de canalizare în sat Măderat, jud. Arad”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – “Extindere reţea de canalizare în oraşul Pâncota şi înfiinţare reţea de canalizare în sat Măderat, jud. Arad”, propus a fi amplasat în intravilan şi extravilan loc. Pâncota şi Măderat, jud. Arad

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad din Arad, Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-13:30, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

detalii…

Sari la conținut