În atenția persoanelor fizice și juridice  din Pâncota și Măderat

care utilizează bazin vidanjabil / fosă septică!

Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 714 / 2022, persoanele fizice și juridice, proprietari ai imobilelor conectate la un sistem individual de colectare și epurare a apelor uzate (bazin vidanjabil / fosă septică) au obligația de a se înscrie în:

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Pâncota,

Termenele pentru înregistrare sunt:

Pentru Bazine vidanjabile / Fose septice

existente: până la data de 25.11.2022

noi – în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Neînregistrarea persoanele fizice și juridice care dețin un sistem individual de colectare și epurare a apelor uzate (bazin vidajabil/fosă septică) în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Pâncota, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Formularul ”Declarația privind luarea în evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate” se găsește:

* la sediul Primăriei Pâncota, str. T.Vladimirescu nr. 69, de luni până vineri în intervalul orar 08:00 – 12:00, la Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protecția Mediului și Achiziții Publice.

* pe site ul Primăriei Oraș Pâncota: primariapancota.ro

 

detalii…

ANUNȚ – posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor de către autorități ale administrației publice locale, la Avocatul Poporului

Urmare adresei nr. 6366/ IX – 16 din 30.08.2022, vă aducem la cunoștință despre posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor de către autorități ale administrației publice locale, la Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Timișoara, în datele 05.09.2022 și 03.10.2022 intre orele 10.00- 14.00, la sediul Direcției de Venituri a Municipiului Arad,str. Mucius Scaevola, nr. 9- 11.

Audiențele se vor susține în paralel și la sediul Biroului Teritorial Timișoara al Avocatului Poporului din Timișoara, b-dul Republicii, nr.12, zilnic între ore 9.00- 16.00.

Pentru programări în audiență și informații suplimentare, persoanele interesate pot suna la nr. de telefon 0256/220321 sau scrie pe adresa de email avptimis@avp.ro.

Primar, 

Pocrișer Dan-Ștefan

Modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public pentru oraşul Pâncota, judeţul Arad

 

Scurtă descriere a proiectului

Modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public pentru oraşul Pâncota, judeţul Arad

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pâncota

Cod SMIS: 126652

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională – Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea C – Iluminat public

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al orașului Pâncota.

detalii…

Sari la conținut