Anunț – înscriere în audiență la Avocatul Poporului

Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităților administrației publice sau  prin actele administrative ale regiilor autonome.

Audiențele se acordă de personalul de specialitate, la

Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Timișoara

B-dul Revoluției 1989 nr.17 (clădirea Consiliului Județean Timiș),

municipiul Timișoara, jud.Timiş, Tel./fax: 0256.220.321,

sau pe adresa de email avptimis@avp.ro

detalii…

Anunț prinvind decizia APM Arad în etapa de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – “Extindere reţea de canalizare în oraşul Pâncota şi înfiinţare reţea de canalizare în sat Măderat, jud. Arad”,

ORAŞ PÂNCOTA, titular al proiectului “Extindere reţea de canalizare în oraşul Pâncota şi înfiinţare reţea de canalizare în sat Măderat, jud. Arad”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – “Extindere reţea de canalizare în oraşul Pâncota şi înfiinţare reţea de canalizare în sat Măderat, jud. Arad”, propus a fi amplasat în intravilan şi extravilan loc. Pâncota şi Măderat, jud. Arad

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad din Arad, Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-13:30, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

detalii…

Anunț referitor la gripa aviară

Nr. 9566/ 25.11.2022

ANUNȚ

Primăria Orașului Pâncota aduce la cunoștința cetățenilor următoarele :

Având în vedere faptul că au fost confirmate focare de influență aviară în proximitatea graniței cu România și a numărului mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă pe teritoriul U.E., vă prezentăm măsurile de biosecuritate care trebuie aplicate la nivelul gospodăriilor populației, la nivelul riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează:

 separarea în cadrul gospodăriei, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice

 Se va evita creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute obligatoriu în spații de cazare special amenajate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

 Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

 Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, accesul limitându-se la o singură persoană;

 Se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere;

 Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferite în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau amenajarea unui dezinfector pentru încălțăminte;

 Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii și păsările domestice, în special rațele și gâștele. Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

 O atenție deosebită se va acorda instituțiilor sau unităților care dețin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice;

 Se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamente folosite la vânătoare cât și în cele comerciale care nu dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații de tip A.

BIROUL AGRICOL

 

detalii…

În atenția persoanelor fizice și juridice  din Pâncota și Măderat

care utilizează bazin vidanjabil / fosă septică!

Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 714 / 2022, persoanele fizice și juridice, proprietari ai imobilelor conectate la un sistem individual de colectare și epurare a apelor uzate (bazin vidanjabil / fosă septică) au obligația de a se înscrie în:

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Pâncota,

Termenele pentru înregistrare sunt:

Pentru Bazine vidanjabile / Fose septice

existente: până la data de 25.11.2022

noi – în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Neînregistrarea persoanele fizice și juridice care dețin un sistem individual de colectare și epurare a apelor uzate (bazin vidajabil/fosă septică) în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Pâncota, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Formularul ”Declarația privind luarea în evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate” se găsește:

* la sediul Primăriei Pâncota, str. T.Vladimirescu nr. 69, de luni până vineri în intervalul orar 08:00 – 12:00, la Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protecția Mediului și Achiziții Publice.

* pe site ul Primăriei Oraș Pâncota: primariapancota.ro

 

detalii…

ANUNȚ – posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor de către autorități ale administrației publice locale, la Avocatul Poporului

Urmare adresei nr. 6366/ IX – 16 din 30.08.2022, vă aducem la cunoștință despre posibilitatea înscrierii în audiență pentru probleme privind încălcarea drepturilor de către autorități ale administrației publice locale, la Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Timișoara, în datele 05.09.2022 și 03.10.2022 intre orele 10.00- 14.00, la sediul Direcției de Venituri a Municipiului Arad,str. Mucius Scaevola, nr. 9- 11.

Audiențele se vor susține în paralel și la sediul Biroului Teritorial Timișoara al Avocatului Poporului din Timișoara, b-dul Republicii, nr.12, zilnic între ore 9.00- 16.00.

Pentru programări în audiență și informații suplimentare, persoanele interesate pot suna la nr. de telefon 0256/220321 sau scrie pe adresa de email avptimis@avp.ro.

Primar, 

Pocrișer Dan-Ștefan

Sari la conținut