Legislație

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea instituției

  • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare 
  • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
  • Legea 227/2015, privind Codul fiscal 
  • Legea 53/2003, Codul Muncii
  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR.57/2019 – PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV.
  • LEGEA NR.50/1991 – REPUBLICATĂ – PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII.
  • ORDONANȚA NR.28/2008 PRIVIND REGISTRUL AGRICOL.
Sari la conținut