ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR ORAȘULUI PÂNCOTA ȘI A LOCALITĂȚII MĂDERAT

Informarea și consultarea publicului privind etapa aprobării proiectului Elaborare Plan Urbanistic General al orașului Pâncota, jud. Arad și a Regulamentului local de Urbanism aferent, conform contract nr.6996 din 02.10.2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare.

detalii…

Anunț începere etapă informare public asupra procedurii PUD PRELIMINAR aferentă proiectului construire magazin PENNY MARKET cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și parcare, stâlp publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier

1 Plan de incadrare in zona

2 Situatia existenta

3 Reglementari urbanistice

4 Reglementari edilitare

5 Proprietatea asupra terenurilor

 

Sari la conținut