Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE

CONSILIULUI LOCAL PÎNCOTA

2019

COMISIA NR 1 COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ, BUGET, FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL ORAȘULUI, SERVICII ȘI COMERȚ, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI

 1. LUPȘEA VASILE – PREȘEDINTE
 2. TRIF IOAN – SECRETAR
 3. BOICIUC ION
 4. TULAC IOSIF
 5. PÎNCOTAN IOAN MONEL

COMISIA NR 2 COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, AGRICULTURĂ

 1. BĂTRÎN LIVIU- DOREL – PREȘEDINTE
 2. MIHOI FLORIN – SECRETAR
 3. HORGA IOAN
 4. DRIDA ANAMARIA
 5. LAVRIC GHEORGHE

COMISIA NR 3 COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNT, ACTIVITĂȚI SOCIO- CULTURALE, SPORTIVE, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT, TURISM

 1. PURDA SILVIU CIPRIAN – PREȘEDINTE
 2. PUFULETE LIVANA – SECRETAR
 3. FARCAȘ IOAN
 4. DRĂUCEAN DOREL
 5. FĂGĂRAȘ ALIN- CODRUȚ