COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL PÂNCOTA

 

Conform Hotărârii CLP nr. 69/02.11.2020, comisiile de specialitate ale Consiliului local al orașului Pâncota sunt:

Comisia nr. 1 – programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, impozite și taxe locale, comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private –domeniul comerț și privatizare, administrarea domeniului public și privat, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului:

 

Președinte -LUPȘEA VASILE – consilier local, P.S.D.

Secretar TRIF IOAN- consilier local, P.S.D.

BOICIUC ION- consilier local, P.S.D.

DRĂGĂLINA TEOCLITA –MINODORA – consilier local, P.S.D.

STOIA ALIN – IOAN – consilier local, P.N.L.

Comisia nr.2 – administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului:

 

Președinte -BĂTRÂN LIVIU DOREL – consilier local, P.S.D.

Secretar –DRIDA ANAMARIA JOANA – consilier local, P.S.D.

HORGA IOAN – consilier local, P.S.D.

MOȚIU PETRU – consilier local, P.S.D.

DETTA GEORGE –MARIUS – consilier local, P.N.L.

Comisia nr. 3 – învățământ, sănătate și familie, cultură, muncă și protecție socială, protecția copiilor, activități sportive și de agrement, mass-media și culte:

 

Președinte – ROȘU SORIN GHEORGHE – consilier local, P.S.D.

Secretar – BĂLAȘ ADRIANA –GEORGIANA – consilier local, P.S.D.

PUFULETE LIVANA- LOREDANA – consilier local, P.S.D.

LAZEA DORU – consilier local, P.N.L.

FĂGĂRAȘ ALIN – CODRUȚ – consilier local, P.S.D.

 

Sari la conținut