Modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public pentru oraşul Pâncota, judeţul Arad

 

Scurtă descriere a proiectului

Modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public pentru oraşul Pâncota, judeţul Arad

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pâncota

Cod SMIS: 126652

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională – Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea C – Iluminat public

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al orașului Pâncota.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Economia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lămpilor cu incandescență și respectiv lămpilor cu descărcare în gaz adică, la aceeași putere consumată produc cu mult mai multă lumină sau, altfel spus, pot produce aceeași lumina ca și lămpile obișnuite la o putere consumată mult mai mică, economisindu-se astfel energia și reducând factura de energie electrica cu 40-60%.

2. Durata de viață: Dispozitivele LED au o durata de viață de 150.000 ore la 70% eficiență luminoasă.

3. Eficiența luminoasa >120 lm/W: Sistemele cu LED-uri produc mai multă lumină pe watt consumat decât lămpile obișnuite.

4. Culoarea: Sistemele cu LED-uri pot emite nuanța de lumină – culoarea dorită fără utilizarea unor filtre de culoare.

5. Timpul de pornire-oprire: din momentul alimentării, lămpilor de iluminat cu LED luminează practic instantaneu la intensitate maximă fără a avea întârzieri și suportă foarte bine regimurile pornit-oprit, spre deosebire de lămpile cu vapori metalici sau cele cu vapori cu sodiu.

6. Tensiunea de alimentare: corpurilor de iluminat cu LED lucrează la o tensiune de alimentare în gama 85-264 Vca

7. Intensitatea luminoasă: Fiecare modul are o intensitatea luminoasă constantă indiferent de fluctuațiile tensiunii de rețea.

8. Factorul de putere: Sistemele LED au factorul de putere mai mare de 0,98 (acesta este 0,5 pentru lămpile cu sodiu) ceea ce reduce substanțial pierderile suplimentare în rețea și se obține reducerea consumului de energie electrică.

9. Impactul asupra mediului: Implementarea soluțiilor cu LED-uri pentru iluminat implică și o serie de beneficii în domeniul mediului și dezvoltării durabile

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

1. Indicator de realizare (de output):

Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an):

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 639.080 kwh/an

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output):247.080 kwh/an

Scăderea anuala estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 39 echiv. tone de CO2

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 15,2 echiv. tone de CO2 

2. Indicator proiect (suplimentari, în funcție de ce se realizează prin proiect):

Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit (ml)

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 40.186 ml

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 44.700 ml

Surse de energie regenerabila utilizate (nr.)

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 20

Nivel de iluminare mediu (lx)

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: M5–27,50 lx; M6–11,50 lx

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): M5–17,30 lx; M6–12,60 lx

Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2)

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: M5–0,50 cd/m2; M6–0,30 cd/m2

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): M5–1,06 cd/m2; M6–0,79 cd/m2

Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 1085

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 1479

Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 1479

Numărul de stâlpi instalați prin proiect

-Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 1141

-Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output): 1474

Data semnării contractului de finanțare: 08.10.2021

Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 01.07.2018 – 31.08.2023

Valoarea totală a contractului de finanțare: 15.732.545,48 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 13.305.353,13 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.034.936,33 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 15.340.289,46 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Sari la conținut