ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Primăria Orașului Pâncota aduce la cunoștință cetățenilor următoarele:

ATENȚIE!!!

MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND REGIMUL DEȘEURILOR

În 26 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Ordonanța de Urgență nr.92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, ordonanță care abrogă dispozițiile Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, ordonanță care abrogă dispozițiile Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor și a Hotărârii Guvernului nr.235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.

Această ordonanță aduce modificări substanțiale în care ceea ce privește sancționarea persoanelor care nu respectă regimul deșeurilor și abandonează deșeuri ilegal pe terenurile din împrejurimile localității.

În continuare vă facem cunoscute câteva dintre faptele care constituie contravenție:

  Abandonarea deșeurilor în spații neautorizare este interzisă, art.20 alin (3), se sancționează conform art.62 alin. (1) lit. b, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, iar ca măsură complementară se va confisca vehiculul folosit la abandonarea deșeurilor.

  Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă, art. 20 alin (5), se sancționează conform art.62 alin. (1) lit. b, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice.

  Persoanele fizice au obligația să depună deșeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale gestionate de operatorii economici, art.30 alin.(5), se sancționează conform art.62 alin.(1) lit. c, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează după caz, de comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Gărzilor forestiere, autorităților administrației publice locale, poliției locale, precum și de ofițeri și agenți de poliție din cadrul Poliției Române, respectiv de ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române, conform atribuțiilor stabilite prin normele juridice în vigoare.

Primăria orașului Pâncota

 

Sari la conținut