HOTĂRÂREA NR.1 din 13.03.2020 a C.L.S.U. Oraș Pâncota – adoptată în scopul creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus (COVID-19)

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

ORAŞUL PÂNCOTA

PRIMĂRIA ORAŞULUI PÂNCOTA

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

România judeţul.Arad . 315 600.,oraş. Pîncota, str.T.Vladimirescu nr.68,tel :0257.466.301

fax. 0257.708.888, e-mail:primariapancota@artelecom.net

HOTĂRÂREA NR.1 din 13.03.2020

C.L.S.U. Oraș Pâncota

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Pâncota având în vedere :
– Prevederile art.2, lit.d) si art. 24, lit a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. l5/2005, cu modificările și completările ulterioare ;
– Prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situaţii de urgență ;
– O.M.S. NR.313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situaţia de urgență de sănătate publică internaţională, determinată de infectarea cu Covid-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;
– Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;
– Dispoziţia D.S.U. nr. 523/25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;
– Hotărârea nr. 12/10.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta Arad;
– Hotărârea nr. 13/10.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta Arad;

Hotărârea nr. 14/10.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta Arad;

În scopul creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus (COVID-19), adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Pe teritoriul administrativ al orașului Pâncota se interzice desfășurarea oricărei manifestări care presupune participarea unui număr mai mare de 200 de persoane în aer liber și 100 de persoane în spații închise. Prin orice manifestare care presupune participarea unui număr mai mic de 100 de persoane se intelege manifestare de ordin : sportiv, religios, cultural, festival-concert, politic, conferinţe, dar fără a se limita la acestea.

Art. 2. Începând cu data de 13.03.2020 se închide piața săptămânală din orașul Pâncota, cu excepția zonelor în care se comercializează produse agroalimentare, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național și local.

Art. 3. Unităţile de alimentaţie publica (super market, market, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi, restaurante), precum și furnizorii publici si privaţi de transport persoane au obligaţia de a lua masuri pentru asigurarea :

dezinfectiei frecvente a suprafeţelor, în special în zona caselor de marcat precum și în alte locuri expuse (ex. cărucioare, coşuri de cumpărături, clanţe de la usi, butoane de la lifturi etc.)

instituirea măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale ;
– dezinfecției frecvente a habitaclului mijlocului de transport persoane la finalizarea traseului (ex. bare si suporţi de susţinere, usi, scaune, etc.)

Art. 4. Se instituie obligaţia ca toate serviciile, compartimentele și birourile subordonate Consiliului Local al orașului Pâncota să asigure la toalete materiale destinate igienei personale( săpun, prosoape hârtie, uscatoare de mâini, dezinfecția frecventă a clanţelor uşilor, precum si a altor suprafeţe expuse( mese conferinţă, birouri, etc.)

Art.5. Supravegherea persoanelor autoizolate voluntar la domiciliu, pe teritoriul orașului Pâncota, va fi asigurată de Poliția Pâncota.

În caz de nevoie, se va solicita sprijinul Inspectoratului Judeţean de Politie Arad, pentru menţinerea ordinii publice și Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice.

Art.6. Persoanele aflate în autoizolare pe teritoriul orașului Pâncota, pot fi ajutate în aprovizionarea cu apă și alimente de către apartinatori si/sau prieteni. În cazurile speciale, persoanele aflate în autoizolare, fără aparținători pot solicita sprijinul Compartimentuluii de Asistență Socială Pâncota pentru aprovizionarea cu alimente, apa și bunuri necesare traiului, pe perioada programului de lucru si cu o înștiințare făcută într-un timp rezonabil către Direcţia de Sanatate Publică Arad, care va notifica Primăria Pâncota.

Art.7. Persoanele fizice și operatorii economici au obligaţia de a respecta și de a pune în aplicare măsurile dispuse de către autoritatile în domeniul sănătății publice, pentru prevenirea și limitarea infecţiilor cu Coronavirusul Covid-19.

Măsuri suplimentare de prevenire și limitare a răspândirii COVID- 19

Primăria Pâncota

 • este asigurat dezinfectant pentru toate persoanele care intră în Primărie;
 • interzicerea accesului persoanelor din afara instituţiei la etajele superioare, relaţiile cu acestea fiind susținute cu personalul primăriei în locul special amenajat la intrarea principală din instituţie;
 • se restricţionează accesul contribuabililor persoane fizice și juridice la ghișeele Direcţiei Impozite și Taxe Locale (informaţii, plăţi, declaraţii, petiții, etc), în grupuri de câte 3 persoane pentru a oferi timp pentru dezinfectarea mobilierului
 • asigurea substanţei dezifectante pentru toate suprafeţele din cadrul Primăriei, dezinfectarea se face în timpul programului din 2 în 2 ore și după program de către personalul auxiliar.
 • afişarea în locuri vizibile a afișelelor de informare a angajaţilor si a cetăţenilor care vin în Primărie cu măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus
 • se asigură la toalete materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie), dezinfectia frecventa a uşilor, precum si a suprafeţelor expuse.
 • recomandăm tuturor contribuabililor să evite prezența fizică la ghişeele noastre și să utilizeze metodele alternative de mai jos:
  Informaţii la telefoanele: 0257466679,
 • Depunere documente: prin email la primariapancota@artelecom.net
 • Centrul de Zi Pâncota – activitate suspendată pe perioada suspendării cursurilor şcolare

 • colaboarează cu Poliţia Orașului Pâncota la identificarea persoanelor şi mijloacelor de transport persoane care vin din ţările semnalate cu numeroase cazuri de coronavirus, monitorizează punctele cunoscute de plecare/sosire a mijloacelor de transport persoane spre/dinspre ţările cu risc de coronavirus

 • transmite/pune la dispoziţie unităţilor comerciale dc alimentaţie publică, informările, înştiinţările, atenţionările DSP Arad, legate de riscul legat de propagarea coronavirusului în spaţiile aglomerate şi de măsurile ce trebuiesc luate. ITEMS

PREȘEDINTE

C.L.S.U. PÎNCOTA

POCRIȘER DAN ȘTEFAN

Sari la conținut