Situații financiare (dare de seamă contabilă) la 31.03.2019