Rezultatul verificãrii eligibilității candidatului, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului si Achizitii Publice

Sari la conținut