Buletin informativ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

ORAȘUL PÎNCOTA

PRIMĂRIA ORAȘULUI PÎNCOTA

România, jud. Arad, 315600, oraș Pîncota, str. T.Vladimirescu 69, tel 0257466301, 0257466679, fax 0257708888, e-mail: primariapancota@artelecom.net


BULETIN INFORMATIV:

 Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Orașului Pîncota:

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
– Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată
– Legea 571/203, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003, Codul Muncii

 

PROGRAM DE AUDIENȚE:

Primar, dl Pocrișer Dan – Ștefan:

Luni:10-12, Marți: 10-12, Miercuri 10-12, Joi : 10-12

Viceprimar, dl Boiciuc Ion :

Marți 10-12, Miercuri: 10-12, Joi 10-12, Vineri: 10-12

Secretar, d-na Balint Codruța- Cristina:

Marți: 14-16; Joi: 14-16

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE:

Luni – Joi 7.30 – 16.00

Vineri 7.30 – 13.30

– Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei orașului Pîncota și a funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Pocrișer Dan – Ștefan – Primar

Boiciuc Ion – Viceprimar

Balint Codruța-Cristina – Secretar

Aftene Claudia – Responsabil Relații cu Publicul

  • Date de contact:

Primăria Orașului Pîncota

Str. Tudor Vladimirescu, nr 69, Cod postal: 315600,

Tel: 0257466301, 0257/466679

Fax: 0257708888

e-mail: primariapancota@artelecom.net

web: https://www.primariapancota.ro/

 Lista cuprinzând documentele de interes public

Informațiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: 
– Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Orașului Pîncota
 
– Structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al Primăriei Orașului Pîncota
 ; 
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Orașului Pîncota
 , si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice 
– Coordonatele de contact ale Primăriei Orașului Pîncota
  respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet 
– Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil
 
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituției
 
– Lista documentelor produse si/sau gestionate,
 potrivit legii 
– Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice in situația in care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

– dispoziției ale primarului 
– proiecte de hotărâri
 
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
 
– note de discuții
 
– referate de aprobare
 
– fise de audienta
 
– protocoale
 
– rapoarte
 
– studii
 
– analize
 
– prognoze
 
– proiecte de strategii
 
– scrisori sau adrese
 
– materiale de specialitate
 
– fise de proiect
 
– contracte de achiziție publica
 
– procese-verbale
 
– adrese
 
– observații si propuneri
 
– avize
 
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
 
– planul urbanistic general
 
– certificate de urbanism si autorizații de construire/desființare
 
– autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare si avize pentru orarul de funcționare
 
– autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj
 
– date de cadastru
 
– date de stare civila

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația in care persoana se considera vătămată in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, si anume:

– reclamația administrativa – se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice 

– plângerea la secția de contencios administrativ a tribunalului in a cărei raza teritoriala domiciliază sau în a cărei raza teritoriala se afla sediul autorității ori al instituției publice.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support