Anunț organizare concurs / ocupare a 2 funcții contractuale de muncitor necalificat