Anunț – examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut