Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL PÎNCOTA

COMISIA NR 1 COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ, BUGET, FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL ORAȘULUI, SERVICII ȘI COMERȚ, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI

 1. LUPȘEA VASILE – PREȘEDINTE

 2. TRIF IOAN – SECRETAR

 3. BOICIUC ION

 4. TULAC IOSIF

 5. PÎNCOTAN IOAN MONEL

COMISIA NR 2 COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, AGRICULTURĂ

 1. BĂTRÎN LIVIU- DOREL – PREȘEDINTE

 2. MIHOI FLORIN – SECRETAR

 3. HORGA IOAN

 4. JOLDEA ANAMARIA

 5. LAVRIC GHEORGHE

COMISIA NR 3 COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNT, ACTIVITĂȚI SOCIO- CULTURALE, SPORTIVE, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT, TURISM

 1. PURDA SILVIU CIPRIAN – PREȘEDINTE

 2. PUFULETE LIVANA – SECRETAR

 3. FARCAȘ IOAN

 4. BLASKO FLORENȚA

 5. FĂGĂRAȘ ALIN- CODRUȚ